Selasa, 15 Mei 2012

Waktu-Waktu yang Baik Dalam Berdo'aDo'a itu dapat dilakukan kapan dan dimanapun, tapi coba kita manfaatkan untuk berdo'a di waktu-waktu yang do'a kita lebih didengar oleh Allah swt.

a. Sepertiga malam
"Rasullah saw. bersabda: Setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Maka Allah berfirman: Barangsiapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti Aku kabulkan, dan barangsiapa yang memohon kepada-Ku, pasti Aku beri, dan barangsiapa memohon ampun kepada-Ku, pasti Aku ampuni." (H.R.Bukhar, Muslim, Tirmidzi)

b. Tengah malam dan setelah shlat fardhu
"Rasulullah saw. pernah ditanya. 'Wahai Rasullah, kapankah do'a yang paling didengar Allah?' Rasullah saw. menjawab: 'Do'a ditengah malam dan do'a setelah shalat fardhu." (H.R.Tirmidzi)

c. Pada saat lapang
"Rasullah saw. bersabda: 'Barangsiapa yang menginginkan do'anya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak do'a diwaktu lapang." (H.R.Tirmidzi & Hakim)

d. Ketika sujud
"Rasullah saw. bersabda: 'Jarak yang paling dekat antara seseorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Maka perbanyaklah do'a ketika sujud." (H.R.Muslim)

e. Pada hari Jum'at
"Rasullah saw. bersabda: 'Pada hari Jum'at itu ada suatu saat yang apabila kebetulan seorang muslim shalat sambil meminta sesuatu kepada Allah swt, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta." (H.R.Muttafaq 'Alaih)

f. Anatar adzan dan iqamah
"Rasullah saw. bersabda: 'Do'a antar adzan dan iqamat tidak akan ditolak." (H.R.Tirmidzi)

g. Pada hari Arafah
Rasullah saw. bersabda "Alhajju 'Arafah" yang artinya "puncak ibadah itu wukuf di Arafah"
Perbanyaklah do'a ketika wukuf di Arafah karenaitu merupakan waktu dan tempat terbaik untuk berdo'a.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar